همايش رضايتمندي مشتري

 • همايش رضايتمندي مشتري

  همايش رضايتمندي مشتري

  روز چهار شنبه مورخه 1391/12/16 همايش رضايتمندي مشتري
  (customer satisfaction) با رويکرد تجليل از واحدهاي مشتري مدار و پاسخگو در محل همايش هاي بين المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي برگزار گرديد گروه بازرگاني گامرون در اين همايش حضور فعال داشته و ضمن حضور در کارگاه آموزشي همايش پذيراي مهمانان ويژه خود در غرفه اختصاصي گروه بود.
  مراسم ويژه همايش با سخنراني آقاي دکتر پژوهان بعنوان سخنران اول افتتاح شد ايشان مطالب ارزنده اي در خصوص مديريت صحيح بازارهاي داخلي ايجاد فضاي باز اقتصادي بيان نمودند سخنران دوم آقاي دکتر شهريار شفيعي بود که موضوع برندينگ را با سخنراني کارشناسانه خود بررسي نموده و تعبير خاص از اين موضوع در ذهن مخاطب ايجاد نمود برندينگ مديريت تجربه خاص مشتري و حضور پررنگ در زندگي است سخنران سوم جناب آقاي دکتر قديمي فر موضوع مشتري مداري در ايران از ابتدا تا کنون را مورد بررسي قرارداده و در پايان نيز دکتر نصيرزاده دبير کل مجمع متخصصين ايران و کانو براي انتخابات رياست جمهوري سال 1392 به جمع بندي موضوع و اهداف پيش رو در دولت آينده پرداختند در پايان با اعلام مجري برنامه از 50 شرکت برتر و نمونه مشتري مداري و پاسخگوي فعال در عرصه توليد و خدمات با تقديم لوح زرين و تنديس همايش قدرداني گرديد.
  انتخاب هيات برگزارکننده همايش در عرصه خدمات بازرگاني و حمل و نقل گروه بازرگاني گامرون بود که با اهداي لوح زرين و تنديس همايش از اين مجموعه تقدير و تشکر گرديد.
  اين عنوان را که ماحصل زحمات همه کارکنان مجموعه است به همه آنان تبريک گفته و آرزوي موفقيت روز افزون برايشان داريم.
WhatsApp chat
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام