جایگاه فناوری و تکنولوژی

  • جایگاه فناوری و تکنولوژی

    جایگاه فناوری و تکنولوژی

    • آیا اتوماسیون و فن آوری می تواند یک فرآیند ناکارآمد را به یک فرآیند کارآمد تبدیل کند ؟

    پاسخ بیل گیتس به این سوال بسیار هوشمندانه و قابل تامل است او می گوید :

    مهم ترین قانون در استفاده از تکنولوژی این است که تکنولوژی و اتوماسیون ، به همان اندازه که یک فرایند کارآمد را کارآمدتر می کند ، میتواند یک فرایند ناکارآمد را ناکارآمدتر کند .

WhatsApp chat
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام