مراسم اهداي گواهينامه ISO 9001 / 2008

 • مراسم اهداي گواهينامه ISO 9001 / 2008

  مراسم اهداي گواهينامه ISO 9001 / 2008

  گواهينامه ايزو 9001 توسط نماينده شرکت NISCERT آلمان جناب آقاي مهندس شاهين فياضي در روز جمعه 24/02/1389 در محل همايش به مديريت ارشد گروه بازرگاني گامرون جناب آقاي سيد موسي خاتمي اهداء گرديد .
  گزيده اي از سخنان جناب آقاي مهندس فياضي
  سازمان ايزو در مرکز شهر ژنو در کشور سوئيس با هدف استاندارد سازي کليه فعاليتهايي که در سطح جهان در حال اجراست تاسيس گرديده است . بعد از انقلاب صنعتي که در اروپا اتفاق افتاد ، اروپائيان به اين فکر افتادند که چگونه تکنولوژي ايجاد شده را کنترل و مديريت کنند . لذا بر آن شدند که سيستم استاندارد مديريت کيفي را طراحي و اجرا نمايند . اساس کار استاندارد ايزو بر سه پايه اصلي تفکر ، يادگيري و مستند سازي بنا شده است . ايشان با بررسي سه اصل اساسي و نمود آن در جامعه گذشته ، حال و آينده اظهار اميدواري نمودند که در آينده روزي فرا خواهد رسيد که کليه شرکتهاي فعال در ايران ملزم به استفاده از تمامي قدرت و توان مباحث استاندارد مديريت کيفيت در سازمان باشند تا بتوانيم حرکت روبه رشد اقتصاد کشور را شاهد باشيم .
  در اين بين نمود واقعي از حرکت به سمت رشد را مي توان گروه بازرگاني گامرون نام برد که با سعي و تلاس و کوشش و استفاده از روشهاي صحيح مديريتي به اين موفقيت نايل شدند . ايشان به نمايندگي از شرکت NISCERT آلمان اين موفقيت را به مجموعه مديريتي و کارکنان گروه بازرگاني گامرون تبريک گفته و با آرزوي موفقيت و پيروزي و پايبندي به اصول استاندارد سخنان خود را به پايان رسانيد .
WhatsApp chat
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام