مراسم اهداء جايزه و لوح تقدير

 • مراسم اهداء جايزه و لوح تقدير

  مراسم اهداء جايزه و لوح تقدير

  پس از سخنراني نماينده شرکت NISCERT آلمان مراسم اهداء لوح تقدير تشکر از 10 پرسنل برگزيده مجموعه برگزار گرديد . پرسنل برگزيده لوح تقدير خود را با معرفي مجري از دست مديران دعوت شده به همايش دريافت و مورد تشويق پرسنل واقع شدند .

  اسامي 10 پرسنل برگزيده گروه بازرگاني گامرون

  1- آقاي ايرج صادقي – انبار
  2- آقاي مهرزاد زماني – ترخيص
  3- مهرداد پيرايش – مالي
  4- آقاي شمس الدين ايزد پناه – اداري
  5- خانم عاطفه باقري – اداري
  6- خانم ناهيد رئيسي – اداري
  7- آقاي جواد تامول – حمل و نقل
  8- آقاي احمد خوش صفت – حمل و نقل
  9- آقاي سجاد فرنگي – انبار
  10 – آقاي بهمن شيخي – ترخيص

   

WhatsApp chat
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام