ويژگي هاي اينکوترمز 2010

 • ويژگي هاي اينکوترمز 2010

  ويژگي هاي اينکوترمز 2010

  مقررات اينکوترمز عبارتند از اصطلاحاتي سه حرفي که بيانگر روش هاي روزمره تجاري در قراردادهاي فروش کالاست و به تشريح عمده ترين وظايف ، هزينه ها و ريسک هاي درگير در جريان تحويل کالا از فروشنده به خريدار مي پردازد در اينکوترمز 2010 تعداد اصطلاحات از 13 اصطلاح به 11 مورد کاهش يافته است . به عبارتي 2 اصطلاح جديد DAT و DAP جايگزين اصطلاحات DAF ، DES ، DEQ ، DDU در اينکوترمز 2000 شده اند.

  طبقه بندي اصطلاحات يازده گانه اينکوترمز 2010

  • اصطلاحات قابل استفاده براي هر نوع روش با شيوه هاي حمل:

  – تحويل در محل کار فروشنده EXW
  – تحويل به حمل کننده FCA
  – کرايه حمل تا مقصد پرداخت شده CPT
  – کرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده CIP
  – تحويل در پايانه حمل DAT
  – تحويل در مقصد تعيين شده DAP

  • اصطلاحات قابل استفاده براي حمل دريايي و آبراه داخلي

  – تحويل در کنار کشتي FAS
  – تحويل روي عرشه FOB
  – هزينه ( ارزش ) و کرايه حمل CFR
  – هزينه ( ارزش) ، بيمه و کرايه حمل CIF

  اگر طرفين قرارداد فروش مايل به اعمال مقررات اينکوترمز 2010 در قرارداد هاي فروش خود باشند ، بايد اين موضوع را با افزودن عباراتي شامل درج اصطلاحات توافق شده ، ذکر محل تعيين شده و متعاقب آن با افزودن اينکوترمز 2010 در قرارداد فروش آشکارا بيان کنند.

WhatsApp chat
لاغری, لاغری موضعی, تناسب اندام