Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده در تاریخ 3 شهریور ماه1395

بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب از مجموعه ارزش گمرکی و حقوق ورودی ، تجار ایرانی را شوکه کرد . گمرک ایران اعلام کرد از تاریخ 1395/06/02 اظهار کالا منوط بر پرداخت 4 % مالیات علی الحساب به صندوق دولت است . البته شرکتهای تولیدی ودولتی و کاتهای بازرگانی طلایی در این بخشنامه مثتنی شده اند .

 

Skype

My status

ورود کاربران