Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

سرخط خبر ها

.

اخبار

دستور العمل مكاتبات در سامانه ستاگ

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: دستور العمل مكاتبات در سامانه ستاگ

با سلام و احترام
پيرو دستور العمل 75845/361/1/24/130 مورخ 27/4/91 با توجه به توسعه سيستم متمركز تعيين ارزش گمرك ( ستاگ ) در بخش مكاتبات آموزشهاي ارائه شده دركارگاههاي منطقه اي ارزش در سال 1392 و همچنين براساس دستور العمل ذيل ، كليه گمركات اجرايي از تاريخ 1/9/92 موظفند نسبت به انجام مكاتبات اختلاف ارزش ( نزول ارزش ) online در سامانه ستاگ نمايند .

پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI چين سال 2013

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI چين سال 2013

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 517 مورخ 28/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI سال 2013 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت آراد خودروي هرمز معادل هفده هزار و پانصد يورو فوب تعيين مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش اتومبيل هاي SSANGYONG كره جنوبي سال 2014

ارزش اتومبيل هاي SSANGYONG كره جنوبي سال 2014
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 515 مورخ 11/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل اتومبيل هاي SSANGYONG به شرح زير سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت رامك خودرو ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

پرايس ليست ماشين آلات راهسازي

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: پرايس ليست ماشين آلات راهسازي WIRTGEN ، VOGELE و HAMM سال 2013
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/91 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست دو برگ پرايس انواع ماشين آلات راهسازي WIRTGEN ، VOGELE و HAMM بهمراه ليست آپشن هاي مربوطه سال 2013 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ويرتگن قشم ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 

ارزش دامپتراكهاي چيني NHL TEREX چين سال 2013

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دامپتراكهاي چيني NHL TEREX چين سال 2013

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/92 كميته مشترك گمرك ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع دامپتراكهاي NHL TEREX سال 2013 ساخت چين به نمايندگي شركت آفتاب شرق ( ايسان ) به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد ارزشگذاري دامپتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

اعلام ارزش انواع تراكتور هاي يورو پارس سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: اعلام ارزش انواع تراكتور هاي يورو پارس سال 2014

با سلام و احترام
براساس مفاد صورتجلسه كميته ارزش به شماره 99 مورخ 18/8/92 كميته ارزش اين دفتر ارزش انواع تراكتورهاي يورو پارس سال 2012 ساخت چين به نمايندگي شركت تراكتور سازي عمران سيرجان به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد ارزشگذاري تراكتورهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

كشتي هاي ناوگان ملي

بسمه تعالي

157935/120559/113/73/382
15/08/1392

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه هاي شماره 2/75/77564- 2/75/77330 مورخ 27/5/92 و 2/75/77333- 2/75/77334 - 2/75/77326 مورخ 27/7/92 و 2/75/67410 مورخ 2/7/92 و 2/75/62003 - 2/75/62004 مورخ 19/6/92 و 2/75/62006 مورخ 19/6/92 و 2/75/58702 مورخ 10/6/92 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارسال و اعلام ميدارد بر اساس نامه هاي فوق، كشتي هاي مورد اشاره در جدول ذيل جزء ناوگان ملي تلقي شده و محمولات حمل شده با آنها، مشمول پرداخت عوارض ده درصد كرايه حمل ناوگان خارجي نمي گردد. خواهشمند است مراتب به واحدها و گمركات زيرمجموعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را معمول فرمائيد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

خودرو هاي وارده جانبازان هفتاد درصد

بسمه تعالي

163423/163091/103/3197/73/388
25/08/1392

كليه گمركات مجاز به ترخيص خودرو

باسلام و احترام

به پيوست تصويرنامه شماره 30340/21/92 مورخ 21/8/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت موضوع مصوبه شماره 137727/ت 48800هـ مورخ 15/8/92 هيات محترم دولت مبني بر حذف بند يك مصوبه شماره 85661/44502 مورخ 21/4/89 موضوع عبارت عدم انتقال به غيرظرف پنجسال درخصوص خودروهاي وارده جانبازان هفتاد درصد به اطلاع ميرساند درصورت مراجعه ودرخواست وارائه اصل سند مالكيت خودرو و اصلاح در پروانه سبز گمركي مراتب را جهت اجراي مصوبه فوق الاشاره به راهور ناجاو بارعايت سايرمقررات اعلام نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

ارسال پرايس ليست كاميونتهاي ISUZU

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارسال پرايس ليست كاميونتهاي ISUZU سال 2013

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 514 مورخ 23/7/92 كميته مشترك گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونتهاي ISUZU سال 2013 ساخت ژاپن به نمايندگي شركت بهمن ديزل به شرح جدول زير ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد ارزشگذاري كاميونتهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

زیر مجموعه ها

ورود کاربران

کاربران آنلاین

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم