Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

دستور العمل مكاتبات در سامانه ستاگ

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: دستور العمل مكاتبات در سامانه ستاگ

با سلام و احترام
پيرو دستور العمل 75845/361/1/24/130 مورخ 27/4/91 با توجه به توسعه سيستم متمركز تعيين ارزش گمرك ( ستاگ ) در بخش مكاتبات آموزشهاي ارائه شده دركارگاههاي منطقه اي ارزش در سال 1392 و همچنين براساس دستور العمل ذيل ، كليه گمركات اجرايي از تاريخ 1/9/92 موظفند نسبت به انجام مكاتبات اختلاف ارزش ( نزول ارزش ) online در سامانه ستاگ نمايند .

پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI چين سال 2013

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI چين سال 2013

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 517 مورخ 28/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ پرايس ليست ماشين آلات راهسازي LISHI سال 2013 ساخت چين به نمايندگي شركت اهورا صنعت ماشين ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش اتومبيل هاي SSANGYONG كره جنوبي سال 2014

ارزش اتومبيل هاي SSANGYONG كره جنوبي سال 2014
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 515 مورخ 11/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل اتومبيل هاي SSANGYONG به شرح زير سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت رامك خودرو ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت آراد خودروي هرمز معادل هفده هزار و پانصد يورو فوب تعيين مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

پرايس ليست ماشين آلات راهسازي

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: پرايس ليست ماشين آلات راهسازي WIRTGEN ، VOGELE و HAMM سال 2013
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 516 مورخ 21/8/91 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست دو برگ پرايس انواع ماشين آلات راهسازي WIRTGEN ، VOGELE و HAMM بهمراه ليست آپشن هاي مربوطه سال 2013 ساخت آلمان به نمايندگي شركت ويرتگن قشم ارسال ميگردد. مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري ماشين آلات راهسازي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران