Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

سرخط خبر ها

.

اخبار

ارزش سواريهاي هوندا ACCORD سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواريهاي هوندا ACCORD سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 520 مورخ 19/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سه مدل سواريهاي HONDA ACCORD سال 2014 ساخت ژاپن به نمايندگي شركت فاميلي موتور به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

ارزش دامپتراكهاي TITAN چين سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دامپتراكهاي TITAN چين سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 515 مورخ 11/8/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش ارزش انواع دامپتراكهاي TITAN سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت صبا ماشين به شرح جدول زيرارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري دامپتراكهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد

ضوابط و تشريفات صدور انواع قير و محصولات پايين دستي قير

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : ضوابط و تشريفات صدور انواع قير و محصولات پائين دستي قير

باسلام و احترام
به منظور شفاف نمودن نحوه تشريفات صدور انواع قير ( جامد ، مايع ، معدني و محصولات پائين دستي قير) ضمن لغو بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/86 ، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/87، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/87 ،247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/88، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/89، و 208344/198691/747/859/71 /347مورخ 17/10/90 موارد تاكيدي بشرح ذيل جهت اقدام با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام ميگردد:

ارزش سواري HYUNDAI مدل VELOSTER سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري HYUNDAI مدل VELOSTER سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري HYUNDAI VELOSTER سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت آسان موتور به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش اعلام شده انجام گيرد.

C&F BANDAR ABBAS (USD) FREIGHT (USD) FOB(USD) MODEL DESCRIPTION
16986 680 16306 HYUNDAI VELOSTER
1.6L A/T


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI شامل IANCER و ASX

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI شامل IANCER و ASX

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسات شماره 516 مورخ 21/8/92 و 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواري MITSUBISHI سال 2014 ساخت ژاپن به نمايندگي شركت آرين موتور پويا به شرح جدول زير ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده انجام گيرد.

C&F BANDAR ABBAS(USD) MODEL DESCRIPTION
14500 MITSUBISHI IANCER
1.6 L M/T
21270 ASX 2.0

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش خودروهاي سواري MASERATI سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش خودروهاي سواري MASERATI سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پيوست يك برگ فهرست ارزش پايه با تجهيزات مربوط به اتومبيلهاي سواري MASERATI سال 2014 ساخت ايتاليا به نمايندگي شركت آرتا تاك موتور ارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

ارزش دو مدل سواري KIA مدلYD CERATO سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش دو مدل سواري KIA مدلYD CERATO سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 مورخ 5/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش دو مدل سواري كيا سراتو تيپ YD سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت اطلس خودرو به شرح جدول زيرارسال مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواريهاي وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش اعلام انجام گيرد.

C&F BANDAR ABBAS (USD) FREIGHT (USD) FOB(USD) MODEL DESCRIPTION
17000 778 16222 CERATO YD1.6 A/T

17667 778 16889 CERATO YD 2.0 A/T


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

حقوق گمركي وسود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه (99رديف )

بسمه تعالي

184051/182834/113/73/421
20/09/1392

مدير/مديركل/ناظرين محترم گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 34755/210/92 مورخ 18/9/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران و تصوير نامه شماره 148537/ت49042هـ مورخ 12/9/92 هيات محترم دولت و ضمائم در خصوص جمع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي مشمول رديف هاي تعرفه (99رديف) به شرح جداول پيوست(9برگ) ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد بر اساس حقوق گمركي و سود بازرگاني مندرج در جداول پيوست و با رعايت كامل ساير مقررات اقدام فرمائيد.
علي معقولي
معاون مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

آخرين فهرست آزمايشگاههاي تاييد صلاحيت شده جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي

بسمه تعالي
183492/420

ناظرين / مديران كل/ مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: آخرين فهرست آزمايشگاههاي تاييد صلاحيت شده جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي
باسلام و احترام
ضمن اعلام لغو مفاد بخشنامه هاي رديف 363 مورخ 6/9/86 ، 342 مورخ 19/8/87 ، 126 مورخ 27/5/88 ،369 مورخ 12/11/90 ، 437 مورخ 16/12/91 موضوع اعلام فهرست آزمايشگاههاي مورد تائيد سازمان ملي استاندارد جهت تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي ، به پيوست تصوير نامه شماره 3831/92/ص مورخ 19/8/92 معاونت پيشگيري و هماهنگي سازمانها و استانها ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به انضمام يك برگ شامل آزمايشگاههاي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران جهت انجام آزمايش نمونه هاي فرآورده هاي نفتي صادراتي ارسال ميگردد.

گمرك 10 كشتي ناوگان ملي را از پرداخت عوارض كرايه حمل معاف اعلام كرد

گمرك 10 كشتي ناوگان ملي را از پرداخت عوارض كرايه حمل معاف اعلام كرد
گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به گمركات سراسر كشور اعلام كرد تا از 10 كشتي ناوگان ملي و محمولات حمل شده با آنها عوارض كرايه حمل بار دريافت نكنند.
به گزارش روابط‌عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، اين اقدام جهت تقويت ناوگان ملي كشتيراني صورت گرفته است و باتوجه به اينكه اين كشتي‌ها جزء ناوگان خارجي تلقي نمي‌گردند، بنابراين مشمول دريافت عوارض نيستند و از پرداخت عوارض ده درصد كرايه حمل ناوگان خارجي در گمركات سراسر كشور معاف خواهند بود.
بنابراين گزارش، در ليستي كه بدين منظور از سوي سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي تنظيم و در اختيار گمرك قرار داده شده است، اسامي ده كشتي شامل يدك‌كش فدك 100، مربان 6، كشتي فله برتابنده، كشتي فله گل‌افروز، شناور نوشين، سپهر آرتين، شناور باري مانا 110، شناور اهورا 10، بارج مسطح تقريب 1 و بارج مسطح تمجيد قرار دارد.

زیر مجموعه ها

ورود کاربران

کاربران آنلاین

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم