Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

لغو5مابه التفاوت نرخ داخلي و صادراتي مواد اوليه فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي

بسمه تعالي
197030/439
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : لغواخذ 5مابه التفاوت نرخ داخلي وصادراتي مواداوليه فرآورده هاي نفتي وپتروشيمي

باسلام و احترام
ضمن لغوبخشنامه هاي رديف 217مورخ 9/5/92و408مورخ 10/9/92 به پيوست تصويرنامه شماره 36778/210/92مورخ 27/9/92دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه تصويرنامه شماره 205493/60مورخ20/6/92معاونت محترم امورصنايع واقتصادي وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام مي دارد:

افزايش حقوق گمركي از 2به 4

بسمه تعالي


195450/92/438
07/10/1392

به كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه 23976/20770/113/944/73/41 مورخ 16/2/92 به پيوست تصوير مصوبه شماره 156709/ت 49939 مورخ 4/10/92 هيات محترم وزيران ارسال و اعلام ميدارد از تاريخ 5/10/92 رقم دو درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره 17120/ت 49042 مورخ 1/2/92 طبق بند د ماده (1) قانون امور گمركي چهار درصد اعلام مي گردد.خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن ابلاغ مراتب ،نسبت بمورد اقدام لازم معمول نمايند .شايان ذكر است با توجه به متن مصوبه ،موضوع مشمول ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي گردد.
محمد رضا نادري
معاونت فني وامور گمركي

ارزش خودروهاي سواري GEELY سال 2014

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش خودروهاي سواري GEELY سال 2014

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 521 مورخ 26/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع مدل سواريهاي GEELY سال 2014 ساخت چين به نمايندگي شركت جيلران موتور به شرح جدول ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري خودروهاي سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

ارزش كاميونت MIGHTY چيني سال 2013

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش كاميونت MIGHTY چيني سال 2013

با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 521 مورخ 26/9/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش كاميونت MIGHTY سال 2013 ساخت چين به نمايندگي شركت ايران خودرو ديزل معادل بيست و هفت هزار و هشتصد دلار فوب تعيين گرديد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري كاميونت وارداتي مربوطه باتوجه به ارزش هاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

پيام رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به مناسبت هفته پژوهش

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به مناسبت فرارسيدن هفته پژوهش پيامي صادر كرد. متن پيام دكتر مسعود كرباسيان بدين شرح است :
"انگيزه نامگذاري ايام تمركز خاص بر روي نام انتخابي مي باشد. 25 آذر ماه به نشانه اهميتي كه امر پژوهش در ساختار اجتماعي دارد و جامعه ما به آن نياز دارد روز پژوهش و هفته چهارم آذر ماه هفته پژوهش ناميده شده است.

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران