Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اخبار

گمرك غرب تهران مجاز به انجام تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است

در بخشنامه اي اعلام شد
گمرك غرب تهران مجاز به انجام تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است
معاونت امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي اعلام كرد : گمرك غرب تهران مجاز به انجام تشريفات گمركي رويه واردات قطعي است .
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، متن بخشنامه معاونت امور گمركي خطاب به گمرك غرب تهران بدين شرح است :
« نظر به راه اندازي مجدد آن گمرك ، در راستاي تسريع و تسهيل امور تشريفات گمركي كالاي وارده صاحبان كالا و جلوگيري از ازدحام كالاي وارده در ساير گمركات همجوار ، بدينوسيله به آن گمرك اجازه داده مي شود نسبت به انجام تشريفات گمركي رويه واردات قطعي موضوع ماده 47 قانون امور گمركي ، با رعايت كامل مواد قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مربوطه و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه اقدام لازم بعمل آوريد . »

قشم هم به سامانه اظهار از راه دور در گمركات پيوست

حسين سعيدي مديركل گمرك قشم اظهار داشت: سامانه اظهار از راه دور در راستاي تسريع در انجام تشريفات گمركي رويه واردات و فرايند ترخيص كالا در اين گمرك راه اندازي گرديد.
سعيدي افزود: در اين روش اظهار گمركي،ورود اطلاعات و ارائه اسناد به صورت اينترنتي و بدون نياز به حضور فيزيكي صاحب كالا انجام مي شود.
سعيديادامه داد: صاحبان كالا مي توانند بدون حضور فيزيكي در گمرك از طريق اينترنت كالاي خود را اظهار نموده و كار ورود اطلاعات را شخصاً انجام دهند وسپس اسناد و مدارك خود را اسكن و در سايت مربوطه بارگذاري و ارسال نمايند و پس از آن صرفا يك مرتبه براي ترخيص نهايي به گمرك مراجعه نمايند. همچنين صاحبان كالا مي توانند از طريق اين سامانه از روند ترخيص كالاي خود مطلع شوند .
مديركل گمرك قشم گفت: اين طرح با همكاري دفتر فناوري اطلاعات گمرك ايران و پژوهشكده سامانه هاي هوشمند دانشگاه تهران انجام گرفته است و از مزاياي مهم آن مي توان به كاهش زمان انجام تشريفات گمركي، صرفه جويي در زمان و هزينه مراجعان و لينك بودن با ساير سازمان هاي همجوار اشاره نمود.

بخشنامه گمرك در خصوص نحوه وصول رديف هاي درآمدي بودجه سال 1393 در گمركات سراسر كشور

معاونت فني و امور گمركي گمرك جمهوري اسلامي ايران ، در خصوص نحوه وصول رديف هاي درآمدي بودجه سال 1393 در گمركات سراسر كشور بخشنامه اي صادر كرد. متن كامل اين بخشنامه خطاب به گمركات سراسر كشور بدين شرح است :

الكترونيكي شدن گمركات شتاب گرفت

 اظهار در گمرك فرودگاه امام (ره ) هم الكترونيكي شد اظهار در گمرك فرودگاه امام(ره) كه بزرگترين مرز هوايي كشور محسوب مي شود ،الكترونيكي شد و از اين پس صاحبان كالا مي توانند كالاهاي وارداتي خود را از دفتر محل كار خود به اين گمرك اظهار نمايند.
به گزارش روابط عمومي گمرك فرودگاه امام(ره) ،اين سامانه كه توسط متخصصين بومي كشور طراحي و پياده سازي شده است، با اتصال به ساير سامانه هاي الكترونيك اجرا شده در گمرك و تا حدي ساير سازمان هاي مرتبط، سبب يكپارچگي و افزايش اطمينان اطلاعات گمركي خواهد شد .
هدف از اجراي اين سامانه تسهيل و تسريع در فرآيند ترخيص كالا با انتقال فعاليت هاي اداري به دفاتر محل كار مراجعين گمرك مي باشد. پس از اين هر صاحب كالا براي اظهار كالاي خود در اداره كل گمرك فرودگاه امام(ره) ديگر نيازي به حضور در گمرك نخواهد داشت. صاحبان كالا و حق العملكاران در اين گمرك از اين پس مي توانند با مراجعه به نشاني اينترنتي http://epl.irica.ir و پس از ورود اطلاعات، اقدام به چاپ برگه اظهارنامه خود نمايد. اين در حالي است كه پيش از اين هر فرد براي اظهار كالاي خود حتما به گمرك اجرايي مراجعه مي كرد. اين امر مي تواند در كاهش حضور ارباب رجوع در گمرك نقش بسزايي داشته باشد.
از ديگر مزاياي اين سامانه تقاطع گيري اطلاعات هويت فردي، بازرگاني، سازماني، وكالت ها و بدهي ماده 7 به صورت سيستمي مي باشد كه پيش از اين توسط دايره احراز گمرك انجام مي پذيرفت. حذف دايره احراز گمرك علاوه بر تسريع در عمليات صدور پروانه در سرويس واردات مي تواند مديران گمرك را به جهت مديريت بهتر نيروي انساني و استفاده از آن ها در جايگاه هاي مورد نيازي كه سبب كاهش تردد ارباب رجوع در گمرك مي گردد، ياري نمايد.

مطالبات معوق بابت ورود موقت براي پردازش

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام واحترام
پيروبخشنامه هاي رديف هاي 37 سال 89 و42سال 90( قابل دسترسي درftp)وباعنايت به تاكيدات مقام محترم رياست كل درخصوص پيگيري وصول مطالبات معوقه دركليه رويه هاي گمركي خصوصا ورود موقت براي پردازش موضوع مواد 12ق.م.ص.و، ماده 24 آ.ا.ق.م.ص.و، ماده 20 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع وماده 51 ق .ا.گ وباتوجه به مصوبات كميته پيگيري مطالبات مزبور مبني برلزوم جمع آوري آمار واطلاعات مربوط به بدهي هاي يادشده ،خواهشمنداست دستورفرمائيد ضمن بررسي كليه پرونده هاي ورود موقت موضوع مواد صدرالذكر ، وضعيت پروانه هاي تسويه نشده مربوط به كليه سنوات گذشته تاكنون كه مهلت قانوني آنها سررسيده شده وتضامين آنها به هردليل به حيطه وصول درنيامده يا تكافوي حقوق دولت راننموده است واقدامات انجام شده درجهت وصول تضامين وسايراقدامات اجرايي كه درراستاي موضوع انجام شده را وفق اطلاعات درخواستي ذيل و بر روي CDوبا فرمت Excel 2007ظرف حداكثر بيست روز از تاريخ صدور اين بخشنامه به دفتر صادرات جهت جمعبندي و ارسال به كميته پيگيري مطالبات براي تهيه گزارش خدمت رياست محترم كل و ساير اقدامات لازم ارسال فرمايند.

زیر مجموعه ها

Skype

My status

ورود کاربران