Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

سرخط خبر ها

.

اخبار

واردات جرثقيل 25 تن وبالاتر دوكابين وتك كابين با شاسي دو محوره

بسمه تعالي


55235/93/51774/42135/113/73/139
01/04/1393

ناظرمحترم گمركات استان ..../مديركل محترم گمرك ......

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 46003/93/42135/113/73 مورخ 18/3/93 به پيوست تصوير نامه شماره 14942/210/93 مورخ 25/3/93 اداره كل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام ميدارد؛ حسب تصميم متخذه در جلسه 20/3/93 كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (3) ماده (42) آئين نامه اجرايي مذكور، واردات جرثقيل 25 تن و بالاتر دوكابين و تك كابين با شاسي دو محوره با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مقررات و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع ميباشد. بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازارچه هاي مرزي مقدور نمي باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج ميباشد، ضمناً ورود كالاي مستعمل كه داراي موافقت كلي مي باشند صرفاً با ارز متقاضي امكان پذير است. دستور فرمائيد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

معافيت از دريافت مجوز راه وشهرسازي و 10 عوارض ناوگان خارجي

بسمه تعالي

53582/93/51144/113/73/138
28/03/1393

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 2/75/31253 مورخ 21/3/93 مديركل محترم امور مالي و منابع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارسال و اعلام ميدارد كليه كالاهاي وارداتي كه توسط راه آهن جمهوري اسلامي ايران از مبادي اوليه به نقاط داخل كشور حمل ميشوند از دريافت مجوز از وزارت راه و شهرسازي و نيز پرداخت 10 عوارض ناوگان خارجي معاف مي باشند. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به واحدها و گمركات زيرمجموعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را معمول نمائيد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

كار در گمركات آستارا،بيله سوار و مهران 24 ساعته مي شود.

همزمان با افزايش تحركات گمرك ايران در عرصه بين الملل صورت مي گيرد
كار در گمركات آستارا،بيله سوار و مهران 24 ساعته مي شود.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران،با توجه به توافقات حاصل شده براي 24 ساعته شدن مرز بيله سوار ، در آينده اي نزديك مرز آستارا نيز براي تردد مسافران به صورت شبانه روزي فعال خواهد شد.
مديركل گمرك مرزي بندر آستارا با تشريح نتايج نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان گفت: علاوه بر 24 ساعته شدن كار در گمرك آستارا بزودي ساخت پل دوم تردد، در اين دروازه مرزي آغاز مي شود.

نحوه پذيرش ارزش صادراتي كالاها

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

با سلام و احترام
به منظور تسهيل و روانسازي در امرصادرات و به استناد ماده 16 قانون امور گمركي و همچنين تبصره( 2 )ماده 22 آئين نامه اجرايي آن، خواهشمند است دستور فرمائيد ارزش اظهاري صادركنندگان مندرج در اظهارنامه هاي صادراتي را با رعايت مقررات مورد پذيرش قرار دهند، ضمناً ارزش پايه هاي صادراتي آن دسته از كالا هاي صدوري مشمول استفاده از تسهيلات : از قبيل جوايز صادراتي و ساير امتيازات ، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و اقلام بكار رفته در توليد كالاي صادراتي و يا مستند به تسويه پروانه ورود موقت قرار مي گيرند و كالاهاي مشمول عوارض صادراتي و همچنين كالاهاي صادراتي كه در توليد آنها از مواد و اقلام يارانه استفاده شده باشد از اين امر مستثني بوده در اين صورت ارزشگذاري وفق ضوابط مندرج در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن انجام مي پذيرد.
لازم به ذكر است ارزشهاي پايه صادراتي ،كه با هماهنگي سازمانهاي ذيربط و همچنين اتحاديه ها، انجمن ها، تشكل ها در كارگروه تعيين ارزش كالاهاي صادراتي مصوب شده است به منظور دستيابي و راهنمايي گمركات در پورتال گ.ج.ا.ا موجود مي باشد.

خداكرم اسكندري
سرپرست دفتربررسي و تعيين ارزش

تسهيلات جديد گمرك خرمشهر براي صادركنندگان

براساس بسته حمايتي صادرات صورت گرفت تسهيلات جديد گمرك خرمشهر براي صادركنندگان گمرك خرمشهر به صادركنندگان براساس بسته حمايتي صادرات كه در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي دكتر كرباسيان رئيس كل گمرك ايران به تازگي ابلاغ گرديده است ، تسهيلات جديدي ارائه مي كند.

2 خبر از گمرك بندر امام خميني (ره)

منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره) مقصد كارنه تير شد / لغو تعطيلي پنجشنبه ها در گمرك بندر امام خميني (ره) گمرك منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني(ره) بعنوان مقصد كارنه تيرتعيين شد.

خودرو

بسمه تعالي


40575/93/178524/40163/33265/113/73/98
10/03/1393

كليه گمركات اجرايي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصويب نامه شماره 19122/ت/42281ك مورخ 1/2/88 هيات محترم وزيران مبني بر تخفيف سود بازرگاني خودروهاي وارداتي و قطعات منفصله خودرها ساخت داخل با مصرف سوخت كمتراز شش ليتر در يكصد( 100 )كيلومترمسافت در چرخه برون شهري به شرح مندرج درمصوبه، به پيوست تصوير نامه شماره 16139 مورخ 7/3/93 سازمان ملي استاندارد ونامه هاي شماره 1561/10/100/93 مورخ 27/2/93 و 6280/10/100/92 مورخ 12/9/92 ستاد مديريت حمل و نقل سوخت رياست جمهوري درخصوص ميزان مصرف سوخت و ميزان تخفيف سود بازرگاني كالاهاي موصوف ارسال ميگردد خواهشمند است دستور فرماييد براساس جدول تنظيمي خودروهاي مشمول ذيل با رعايت بخشنامه هاي پيروي اين مركز و رعايت كامل مقررات صرفا جهت كسر از سود بازرگاني و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمايند بديهي است تصويب نامه مربوطه به خودروهاي كم مصرف ،مورد اشاره كماكان داراي اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه هاي خودروهاي كم مصرف نيز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط اين مركز قابل اعمال خواهد بود .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

ورود وترخيص ده رديف ماشين آلات كشاورزي مستعمل

بسمه تعالي


41241/93/252996/790/241/73/100
11/03/1393

كليه گمركات كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 11298/92/5107/790/241/73/23 مورخ 31/1/92 به پيوست تصوير نامه شماره 53196/210/92 مورخ 20/12/92 سازمان توسعه تجارت ايران پيرامون موافقت كلي كميته ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات با ورود و ترخيص ده رديف ماشين آلات كشاورزي مستعمل طبق مشخصات مندرج در جدول مربوطه با رعايت ضوابط ثبت سفارش و رعايت بندهاي يك الي سه نامه فوق الاشاره در خصوص توان اسب بخار ماشين آلات رديف هاي اول و دوم جدول و رعايت سال ساخت تا پنج سال و ماركهاي اعلام شده در جدول مزبور و رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

واردات ميوه هاي نارگيل - آناناس - انبه و منگوتين - پاپايا

بسمه تعالي

41914/93/41578/113/73/102
11/03/1393

كليه گمركات اجرائي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه 11681/210/93 مورخ 11/3/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات ميوه هاي نارگيل- آناناس- انبه و منگوتين- پاپايا به شرح مذكور در نامه فوق الذكر با استفاده از ارز متقاضي و قرار گرفتن در اولويت نه (با يك برابر مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني) بدون نياز به مجوز جهاد كشاورزي صرفاً با رعايت مقررات و موازين بهداشتي و قرنطينه اي ارسال و خواهشمند است دستور فرمائيد از تاريخ 11/3/93 در اين خصوص با رعايت كامل ساير مقررات و بر اساس مفاد نامه صدرالاشاره اقدام فرمايند
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

اشتباهات تايپي واصلاحات كتاب مقررات صادرات و واردات 1393

بسمه تعالي

41185/93/38274/113/946/73/108
11/03/1393

ستاد نظارت گمركات استان ....................../ اداره كل گمرك .............

باسلام و احترام
پيروبخشنامه شماره 3599/93/2186/113/946/73/9 مورخ 18/1/1393 ، موضوع ابلاغ جداول پيوست آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1393، بپيوست تصويرنامه شماره 10498/210/93 مورخ 4/3/1393 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران شامل (20) رديف ، فهرست اشتباهات تايپي و اصلاحات كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1393 ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت كامل ساير مقررات ، ارسال ميگردد .
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

زیر مجموعه ها

ورود کاربران

کاربران آنلاین

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم