Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

برنامه ها

مراسم اهداي گواهينامه ISO 9001 / 2008


گواهينامه ايزو 9001 توسط نماينده شرکت NISCERT آلمان جناب آقاي مهندس شاهين فياضي در روز جمعه 24/02/1389 در محل همايش به مديريت ارشد گروه بازرگاني گامرون جناب آقاي سيد موسي خاتمي اهداء گرديد .اولين گردهمايي و همايش گروه بازرگاني گامرون


اولين گردهمايي و همايش گروه بازرگاني گامرون با حضور کليه پرسنل گروه راس ساعت 00 : 10 صبح روز جمعه مورخه 24 ارديبهشت ماه 1389 در محل سالن اجتماعات هتل هرمز بندر عباس برگزار گرديد .

صفحه2 از2

Skype

My status

ورود کاربران