Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

مجاز شدن گمرك سهلان به انجام تشريفات صدور فرآورده هاوشتقات مايع نفت وگاز

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : مجاز شدن گمرك سهلان به انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز( صرفا محصولات توليدي متعلق به واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 5226/93/ص- 25/12/93 معاون محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كالا ارسال و اعلام مي دارد: با توجه به مفاد نامه ياد شده،گمرك سهلان به فهرست گمركات اجرايي مجاز مشمول بند 2 ذيل ماده 18 دستورالعمل پيشگيري از قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي نفتي افزوده شده است لذا انجام تشريفات صدور كليه فرآورده ها ومشتقات نفتي (صرفاً متعلق به شركتهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي) از طريق گمرك نامبرده با رعايت مفاد دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي و ساير قوانين و مقررات و بخشنامه هاي مربوطه امكانپذير مي باشد.

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران