Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

اعلام فهرست محصولات توليدي استانداردسازي شده 128شركت توليدي فرآورده هاي نفتي

Шаблоны Joomla здесь.

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )
موضوع: اعلام فهرست محصولات توليدي استاندارد سازي شده 128 شركت توليدي فرآورده هاي نفتي .

 

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 1303 /94/ص مورخ 02/02/ 94 معاونت محترم برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام فهرست شركتهايي كه محصولات توليدي آنها استاندارد سازي شده است، ارسال و اعلام مي دارد شركتهاي توليدي كه نام آنها در جداول موضوع نامه هاي صدرالذكردرج گرديده است، مجاز مي باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) خود را به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل اصلاحي ستاد و ساير مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمايند.

1394/03/12

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران