Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع : تمديد مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره رديف 465مورخ 1/11/1393 موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات ياد شده بدين وسيله اعلام مي دارد:
انجام تشريفات خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري فاقد شماره نيروي انتظامي از پايان خرداد ماه سال جاري مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پايان آذر ماه 94) بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و فراهم شدن امكان انطباق و كنترل دقيق كالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهاي مختلف وسايط نقليه موصوف و درج شماره هاي پلمب هاي پيش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذكر مشخصات كامل كالاي مورد اظهار در ظهرنويسي اقدام شود.خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمركات و واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي دقيق آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

11/03/1394

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران