Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

ضوابط صادرات روغن

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: ضوابط صادرات روغن

باسلام و احترام،
ييرو بخشنامه رديف 59 مورخ 17/2/93 اين دفتر در خصوص ممنوعيت صادرات روغن خوراكي بپيوست تصوير نامه شماره 33002/210/93 مورخ 17/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارسال و اعلام مي دارد: صادرات روغن نباتي خوراكي به شماره رديف هاي تعرفه (1507،1508،1511،1512،1513،1514،15151100،15151900،15152100،15152900) از تاريخ صدور اين بخشنامه با رعايت ساير مقررات و ضوابط مربوطه بلا مانع ميباشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه رديف 51 مورخ 20/11/85 به كليه گمركات
و واحدهاي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

 

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران