Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

ضوابط جديد قرارداد بيمه كالاهاي ترانزيتي اجرايي مي شود

Шаблоны Joomla здесь.

از اول مهرماه سالجاري ضوابط جديد قرارداد بيمه كالاهاي ترانزيتي اجرايي مي شود ضوابط جديد قرارداد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاي خارجي از اول مهرماه سالجاري اجرايي مي شود .


به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، مسعود كمالوند معاون توسعه مديريت و منابع و علي مددي جهرمي معاون حقوقي و نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه اي به شركت هاي بيمه و حمل و نقل بين المللي اعلام كردند كه از اول مهرماه سالجاري صرفا" بيمه نامه اي معتبر و قابل پذيرش خواهد بود كه براساس مفاد قرارداد جديد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كالاهاي خارجي صادر گردد.
براين اساس چنانچه هر يك از تشكل هاي اقتصادي تا تاريخ تعيين شده اقدام به انعقاد قرارداد بر اساس ضوابط تعيين شده جديد ننمايند ، گمرك از پذيرش بن بيمه در رويه عبور خارجي معذور خواهد بود و مي بايست از ساير تضامين تعريف شده در قانون ( ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي ) جهت عبور خارجي كالا استفاده نمايند.

 فرمت قرداد داد جدید بیمه

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران