Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

رئيس كل گمرك ايران به تشريح روند ترخيص كالا و بررسي عوامل دخيل در اين روند پرداخت.

Шаблоны Joomla здесь.

مسعود كرباسيان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد راهكار گمرك براي كاهش گلوگاه‌هاي مسير قرمز در رويه‌هاي گمركي اظهارداشت: يكي از وظايف گمرك كنترل و تطبيق كالاهاي وارده و صادره با مقررات مربوط به آن كالا و وصول حقوق ورودي و عوارضي است كه دولت و مجلس بر عهده گمرك مي‌گذارند. اين امر بايد بدون اتلاف وقت و تحميل هزينه مازاد براي صاحبان كالا و نهايتا اطمينان از صحت اظهار و دقيق كنترلهاي گمركي انجام شود و با اسنادي كه صاحبان كالا به كمرك ارائه مي‌دهند مورد مطابقت قرار بگيرد.


رئيس كل گمرك ايران افزود: ساده سازي فرآيندها همراه با يكپارچه سازي و هوشمندسازي در راس اولويتهاي گمرك قرار گرفت كه با توجه به تجربيات گذشته اكنون در اجراي سامانه آسيكودا و ساير نرم افزارهاي كاربردي در گمرك و بهره گيري از توصيه‌هاي كليدي سازمان جهاني و تجربيات موفق ساير كشورها با همكاري با پژوهشگران دانشگاه تهران اين مهم به انجام رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه در گمركات اجرايي تشريفات ترخيص كالا در سامانه جامع گمركي كه از بهمن ماه سال گذشته اجرايي شده است، گفت: با به كارگيري مديريت ريسك در قالبي هوشمند و بسته به ماهيت كالا به صورت سيستمي و بدون دخالت نيروي انساني تعيين مسير مي‌شود.
كرباسيان يادآور شد: در مسير قرمز با ارزيابي فيزيكي و عيني كالا و مطابقت آن با اسناد توسط كارشناس مربوطه عمليات بررسي و كنترل به شكل تفصيلي انجام مي شد كه در اين مسير ترخيص كالا نيازمند اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح است.
رئيس كل گمرك ايران با اشاره به اينكه در مسير زرد اسناد و مجوزهاي مورد نياز براي ورود و ترخيص كالا دقيقا بررسي مي شوند، بيان داشت: اما ماهيت كالا در مسير زرد نياز به كنترل و رسيدگي فيزيكي و عيني توسط ارزيابان ندارد. مسير سبز نيز كه اظهاركالا از ريسك حداقلي برخوردار است مربوط به كالاهاي است كه نيازي به اخذ هيچ مجوزي از مراجع مختلف ندارند و تشريفات گمركي مسير سبز در حداقل زمان انجام مي شود.
وي با بيان اينكه گمرك ايران به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نمي تواند كالايي كه از بُعد ماهيت و كيفيت بايد مورد بررسي فيزيكي قرار بگيرد را بدون لحاظ كردن مجوز مراجع ذيصلاح در مسير سبز قراردهد، عنوان كرد: اما با توجه به سياست كاهش تشريفات گمركي با بازنگري فرآيند تعيين مسير و با لحاظ بيش از 40 فاكتور به عنوان پارامترهاي تعيين مسير اظهارنامه و حذف بعضي آزمون هاي موازي كه توسط ساير سازمانها روي كالا انجام مي شود، سيستم تخصيص مسير سه‌گانه اظهارنامه‌هاي گمركي را مورد بازنگري قرار داده است و با افزايش سهم اظهاركالاها در دو مسير سبز و زرد و متعاقبا كاهش سهم اظهار كالا از مسير قرمز فرآيند ترخيص را در اين حوزه ضمن تسهيل و تسريع كرد.
به گفته كرباسيان در سالهاي گذشته سهم كالاهايي كه در مسير سبز اظهار مي شدند كمتر از 5 درصد و كالاهايي كه از مسير زرد اظهار مي شدند 28 درصد و سهم مسير قرمز كه زمان برترين مسير اظهار كالا بودند 67درصد بوده است. اين درحالي است كه به طور ميانگين در گمركات كشور در چهارماهه نخست سال جاري ميزان كالاهايي كه از مسير سبز ترخيص شده اند، با افزايش قريب به چهار برابري به 20 درصد از مجموع اظهارنامه ها رسيده است كه نشانگر رشد 300 درصدي اظهار كالا در گمركات از مسير سبز است.
رييس كل گمرك ايران گفت: همچنين اظهار كالا در مسير زرد از 28 درصد قبلي به 60 درصد در چهارماهه نخست سال 1393 رسيده كه حاكي از افزايشي بالغ بر دو برابر ، در اين مسير دارد.
وي افزود: به تناسب افزايش سهم ترخيص كالا از دو مسير سبز و زرد شاهد كاهش ترخيص كالا در مسير زمان بر قرمز از 67 درصد قبلي به ميزان 20 درصد فعلي هستيم كه بيانگر اين است كه دو سوم كالاهايي كه سابقا در مسير قرمز اظهار مي شدند، در حال حاضر از مسير زرد و سبز اظهار مي شوند كه اين امر بيانگر كاهشي معني دار و در راستاي سياستهاي تسهيل و توسعه تجارت در گمرك ايران است.
رئيس كل گمرك ايران در خصوص مسير قرمز و اينكه چرا كالاها در اين مسير قرار مي گيرند، بيان داشت: عوامل بسياري در تعيين مسير قرمز براي اظهار كالا دخيل است، از جمله كالاهاي مشمول كنوانسيونهاي مختلف جهاني از جمله منع سلاحهاي شيميايي، كنوانسيون پسماندهاي خطرناك و كالاهايي مشمول مجوز استاندارد اجباري كه داراي آزمون طولاني هستند، تعرفه كالاهايي كه حتما بايد مورد مطابقت قرار بگيرند، يا تعرفه آنها با چند تعرفه مختلف ديگر استنباط مي شوند.
وي ادامه داد:‌ كالاهاي شامل معافيت و يا زيرنويس دار بايد با ارزيابي فيزيكي تصميم به اخذ عوارض بر اساس وزن يا ماخذ تعيين شده گرفته شود، كالاها و ماشين آلات مستعمل موضوع كميسيون ماده يك صنايع كه بايد در مسير قرمز اظهار شوند و همچنين صاحبان كالا و اظهاركنندگان پرخطر كه داراي سابقه تخلف در گمرك هستند.
كرباسيان كاهش زمان ترخيص كالا در مسير قرمز را نيازمند همكاري موثر سازمان هاي مجوز دهنده كه زيرمجموعه ساير وزارتخانه ها هستند دانست و خاطرنشان كرد: مهمترين عوامل زمان بر شدن ترخيص كالا بدليل تاخيري است كه به موجب قانون، گمرك مسئول وصول مجوز ترخيص از سازمان هاي مجوز دهنده است. و متأسفانه اين تعلل ها بنام گمرك تمام مي شود كه اميدوارم اين مهم با اجراي كامل ماده 12 قانون امور گمركي ، استقرار پنجره واحد مجازي و همكاري سازمانهاي دخيل در فرايند گمركي مرتفع شود.

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران