Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

حذف شرط سال ساخت ماشين آلات خودگردان وتراكتورهاي كشاورزي

Шаблоны Joomla здесь.

بسمه تعالي

52670/93/50665/113/73/134
27/03/1393

كليه گمركات كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 41241/93/252996/790/241/73/100 مورخ 11/3/93 به پيوست تصوير نامه شماره 14797/210/92 مورخ 16/2/93 سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر حذف شرط سال ساخت ماشين آلات خودگردان و تراكتورهاي كشاورزي جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت ساير شرايط مندرج در بخشنامه فوق الاشاره و رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران