Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

واردات جرثقيل 25 تن وبالاتر دوكابين وتك كابين با شاسي دو محوره

Шаблоны Joomla здесь.

بسمه تعالي


55235/93/51774/42135/113/73/139
01/04/1393

ناظرمحترم گمركات استان ..../مديركل محترم گمرك ......

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 46003/93/42135/113/73 مورخ 18/3/93 به پيوست تصوير نامه شماره 14942/210/93 مورخ 25/3/93 اداره كل مقررات صادرات و واردات ارسال و اعلام ميدارد؛ حسب تصميم متخذه در جلسه 20/3/93 كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند (3) ماده (42) آئين نامه اجرايي مذكور، واردات جرثقيل 25 تن و بالاتر دوكابين و تك كابين با شاسي دو محوره با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مقررات و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط صرفاً به لحاظ مستعمل بودن بلامانع ميباشد. بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازارچه هاي مرزي مقدور نمي باشد و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج ميباشد، ضمناً ورود كالاي مستعمل كه داراي موافقت كلي مي باشند صرفاً با ارز متقاضي امكان پذير است. دستور فرمائيد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران