Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

سرخط خبر ها

.

مشموليت تبصره ذيل ماده 6 قانون امور گمركي در خصوص افزايش حقوق گمركي

Шаблоны Joomla здесь.

بسمه تعالي

206769/92/463
23/10/1392


كليه گمركات اجرائي كشور

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 195450/92/438 مورخ 7/10/92 و به استناد بند (د) ماده (1) قانون امورگمركي مصوب 1390 و در اجراي تصويب نامه شماره 156709/ت49939 مورخ 4/10/92 هيات محترم وزيران به پيوست تصوير نامه شماره 38777/210/92 مورخ 11/10/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و مراتب جهت اقدام از تاريخ 5/10/92 بشرح ذيل اعلام مي گردد :


1- حقوق ورودي كليه رديف هاي تعرفه كه ماخذ حقوق ورودي آنها در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات سال جاري 2 ارزش تعيين شده است به ماخذ 4 افزايش مي يابد.
2- حقوق ورودي ساير اقلام وارداتي بدون افزايش، به ميزان 4 به عنوان حقوق گمركي ومابقي بعنوان سود بازرگاني برابر ماخذ مقرر در جداول منضم به مقررات صادرات و واردات، به روال قبل قابل وصول مي باشد .
3- در موارديكه بر اساس مقررات به سود بازرگاني كالاهاي وارداتي تخفيفي تعلق گيرد (از جمله تخفيف مناطق محروم، تخفيفات ترجيحي و ..) پس از كسر 4 بعنوان حقوق گمركي ، تخفيف را از سود بازرگاني به صورت ذيل محاسبه و اعمال نمايند.
در صورتيكه ارزش سيف كالا 1000 ريال و حقوق ورودي 50 درصد و تخفيف منطقه محروم 20 درصد سود بازرگاني باشد.
ماخذ سود بازرگاني 46درصد = ( 4 درصد حقوق گمركي -50 درصد حقوق ورودي)
سود بازرگاني بدون اعمال تخفيف 460 ريال = 46 درصد×1000ريال
سود بازرگاني با اعمال تخفيف 368ريال = 20درصد(تخفيف منطقه ) - 60 4
حقوق ورودي با اعمال تخفيف 408 ريال = 40ريال(حقوق گمركي) + 368 ريال (سود بازرگاني با اعمال تخفيف )
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

ورود کاربران

کاربران آنلاین

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم