Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

ارزش سواري KIA OPTIMA سال 2014

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري KIA OPTIMA سال 2014

با سلام و احترام
در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري KIA OPTIMA 1998 و 1999 سي سي سال 2014 ساخت كره جنوبي به نمايندگي شركت اطلس خودرو به شرح جدول زير ارسال ميگردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

 

C&F ( USD ) OCEANFREIGHT(USD) FOB ( USD) MODEL DESCRIPTION
20325 850 19475 OPTIMA 1998cc – 1999cc


رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران