Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014

Шаблоны Joomla здесь.

ناظرين/ مديران كل / مديران محترم گمركات اجرائي

موضوع: ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014
با سلام و احترام
دراجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 518 كميته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش سواري فولكس واگن مدل ABT – PASSAT 2476 سي سي سال 2014 ساخت آلمان به نمايندگي شركت آراد خودروي هرمز معادل هفده هزار و پانصد يورو فوب تعيين مي گردد . مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري وارداتي مربوطه باتوجه به ارزشهاي اعلام شده با در نظر گرفتن كرايه حمل و بيمه انجام گيرد.

رسول كوهستاني پزوه
مدير كل دفتربررسي و تعيين ارزش

 

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران