Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

كشتي هاي ناوگان ملي

Шаблоны Joomla здесь.

بسمه تعالي

157935/120559/113/73/382
15/08/1392

ناظرين محترم گمركات
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه هاي شماره 2/75/77564- 2/75/77330 مورخ 27/5/92 و 2/75/77333- 2/75/77334 - 2/75/77326 مورخ 27/7/92 و 2/75/67410 مورخ 2/7/92 و 2/75/62003 - 2/75/62004 مورخ 19/6/92 و 2/75/62006 مورخ 19/6/92 و 2/75/58702 مورخ 10/6/92 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ارسال و اعلام ميدارد بر اساس نامه هاي فوق، كشتي هاي مورد اشاره در جدول ذيل جزء ناوگان ملي تلقي شده و محمولات حمل شده با آنها، مشمول پرداخت عوارض ده درصد كرايه حمل ناوگان خارجي نمي گردد. خواهشمند است مراتب به واحدها و گمركات زيرمجموعه نيز ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت لازم را معمول فرمائيد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزادو ويژه

 Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

 

 

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران