Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مقاله ها

خودرو هاي وارده جانبازان هفتاد درصد

Шаблоны Joomla здесь.

بسمه تعالي

163423/163091/103/3197/73/388
25/08/1392

كليه گمركات مجاز به ترخيص خودرو

باسلام و احترام

به پيوست تصويرنامه شماره 30340/21/92 مورخ 21/8/92 اداره كل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت موضوع مصوبه شماره 137727/ت 48800هـ مورخ 15/8/92 هيات محترم دولت مبني بر حذف بند يك مصوبه شماره 85661/44502 مورخ 21/4/89 موضوع عبارت عدم انتقال به غيرظرف پنجسال درخصوص خودروهاي وارده جانبازان هفتاد درصد به اطلاع ميرساند درصورت مراجعه ودرخواست وارائه اصل سند مالكيت خودرو و اصلاح در پروانه سبز گمركي مراتب را جهت اجراي مصوبه فوق الاشاره به راهور ناجاو بارعايت سايرمقررات اعلام نمايند.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد و ويژه

 

Thumbnail image

Thumbnail image

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران