Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

ويژگي هاي اينکوترمز 2010

Шаблоны Joomla здесь.
مقررات اينکوترمز عبارتند از اصطلاحاتي سه حرفي که بيانگر روش هاي روزمره تجاري در قراردادهاي فروش کالاست و به تشريح عمده ترين وظايف ، هزينه ها و ريسک هاي درگير در جريان تحويل کالا از فروشنده به خريدار مي پردازد در اينکوترمز 2010 تعداد اصطلاحات از 13 اصطلاح به 11 مورد کاهش يافته است . به عبارتي 2 اصطلاح جديد DAT و DAP جايگزين اصطلاحات DAF ، DES ، DEQ ، DDU در اينکوترمز 2000 شده اند.

طبقه بندي اصطلاحات يازده گانه اينکوترمز 2010


• اصطلاحات قابل استفاده براي هر نوع روش با شيوه هاي حمل:

- تحويل در محل کار فروشنده EXW
- تحويل به حمل کننده FCA
- کرايه حمل تا مقصد پرداخت شده CPT
- کرايه حمل و بيمه تا مقصد پرداخت شده CIP
- تحويل در پايانه حمل DAT
- تحويل در مقصد تعيين شده DAP


• اصطلاحات قابل استفاده براي حمل دريايي و آبراه داخلي

- تحويل در کنار کشتي FAS
- تحويل روي عرشه FOB
- هزينه ( ارزش ) و کرايه حمل CFR
- هزينه ( ارزش) ، بيمه و کرايه حمل CIF


اگر طرفين قرارداد فروش مايل به اعمال مقررات اينکوترمز 2010 در قرارداد هاي فروش خود باشند ، بايد اين موضوع را با افزودن عباراتي شامل درج اصطلاحات توافق شده ، ذکر محل تعيين شده و متعاقب آن با افزودن اينکوترمز 2010 در قرارداد فروش آشکارا بيان کنند.

лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران