Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

 

مراسم اهداء جايزه و لوح تقدير

Шаблоны Joomla здесь.
پس از سخنراني نماينده شرکت NISCERT آلمان مراسم اهداء لوح تقدير تشکر از 10 پرسنل برگزيده مجموعه برگزار گرديد . پرسنل برگزيده لوح تقدير خود را با معرفي مجري از دست مديران دعوت شده به همايش دريافت و مورد تشويق پرسنل واقع شدند .
اسامي 10 پرسنل برگزيده گروه بازرگاني گامرون1- آقاي ايرج صادقي - انبار
2- آقاي مهرزاد زماني - ترخيص
3- مهرداد پيرايش - مالي
4- آقاي شمس الدين ايزد پناه - اداري
5- خانم عاطفه باقري - اداري
6- خانم ناهيد رئيسي - اداري
7- آقاي جواد تامول - حمل و نقل
8- آقاي احمد خوش صفت - حمل و نقل
9- آقاي سجاد فرنگي - انبار
10 - آقاي بهمن شيخي - ترخيص


лимузин на свадьбу.

Skype

My status

ورود کاربران